ANO TOKI NO KIMI NI』 (あのときの君に) 0:06:22  
  【作曲:宗川太洋】 演奏 六弦:小林勲 / 笛:SHOKO   Download
 
TUKIKAGE0:03:00  
  演奏 六弦:小林勲  Download
 
TUKIKAGE 0:01:03  
  演奏 三線・笛:SHOKO   Download
 
T O K I 』 (時 間)0:04:00  
  【作曲:宗川太洋】 演奏 六弦:小林勲 / 笛:SHOKO   Download
 
TUKIKAGE 0:02:56  
  演奏 六弦:小林勲 / 四弦:TAIYO / 笛・和太鼓:SHOKO   Download

 

 
Copyright 2001-2007 心光寺 | 利用条件